De TU Delft heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van een voedselrestenvermaler. Daaruit blijkt dat met een dergelijk apparaat in de keuken een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan de verbetering van het GFT-inzamelingssysteem. Het lozen van fijngemalen groenteresten op het riool is in Nederland echter niet toegestaan maar de verkoop en het gebruik wel !

De voedselrestenvermaler bestaat al meer dan 70 jaar en wordt in de keuken onder de gootsteen gemonteerd. Het apparaat vermaalt alle natte groente- en etensrestenfractie zelfs ook kleine botjes en maiskolven. In Nederland zijn er ongeveer 265.000 van deze vermalers verkocht en de aantallen stijgen nog dagelijks.
Wereldwijd word het apparaat bij meer dan 110 miljoen huishoudens met veel succes gebruikt.

TU Delft wijst er in het onderzoek op dat rioolwaterzuiveringsinstallaties tegenwoordig 35% van hun energie uit biogas halen. Door de toevoeging van vermalen groenteresten aan het zuiveringsslib zou deze opbrengst hoger worden. Het zou tevens het einde betekenen aan stank en onhygiënische toestanden veroorzaakt door natte groenteresten in de biobak, terwijl de kwaliteit van het ingezamelde GFT-afval omhoog gaat !

De onderzoekers roepen de politiek op om het verbod op het lozen van vermalen groenteresten op het riool op te heffen. Dit verbod werd in de jaren negentig ingesteld door toenmalig milieuminister De Boer. Voor de meeste gemeenten geldt nu nog de verplichting tot het gescheiden inzamelen van GFT-afval. De huidige staatssecretaris van Milieu kreeg onlangs het advies van het Afval Overleg Orgaan om deze verplichting los te laten.

Om de kwaliteit van het GFT-afval te verbeteren en efficiënter compost te produceren moeten gemeenten de vrijheid krijgen om zelf te beslissen of ze aan GFT afvalscheiding doen. Er is dan geen reden meer om het lozen van vermalen voedselresten nog langer te verbieden, stellen de wetenschappers.

Wij adviseren gemeenten door heel Europa geheel vrijblijvend.

TU Delft, 13/09/04
Copyright ©2023 The Green Machine

Deel dit verhaal, kies uw platform!