Onderzoek Stowa Wageningen

Plaats: Wageningen Schaal: 32 studentenwoningen Doelstelling: Onderzoeken technische en sociale gebruikservaringen met voedselrestenvermalers. Aanleiding voor deze pilot is de moeizame inzameling van GF-afval (voedselresten) in hoogbouw. Onderzoeksperiode: september...

Kaasfondue in het riool

Stinkende biobakken zijn overbodig. Met een voedselrestenvermaler in de gootsteen mag keukenafval van dr.ir. Jan de Koning gewoon het riool in. Dampende biobakken op een warme zomermiddag. Waag het niet de klep te openen: een zure walm doorklieft de longen. De...

Is die groene bak wel altijd de beste oplossing

Is die groene bak wel altijd de beste oplossing? Ophalen of vermalen? In december 2014 publiceerde de Vereniging Afvalbedrijven een stuk met als titel: “De groene bak blijft de beste oplossing”. In deze publicatie over de afvoer van keukenafval (GF-afval) belichten ze...